Bezpieczeństwo podczas WOŚP

W najbliższą niedzielę nad bezpieczeństwem uczestników Finału XXI edycji WOŚP, w całym regionie czuwać będzie większa liczba patroli prewencyjnych, ruchu drogowego oraz funkcjonariuszy operacyjnych dolnośląskiej Policji. Aby finał przebiegł spokojnie, jego uczestnicy powinni też pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Szczególną opieką należy również otoczyć najmłodszych kwestujących.

Pamiętajmy, że w każdym społeczeństwie są osoby, które szukają okazji łatwego wzbogacenia się, w sposób sprzeczny z prawem, często na ludzkiej krzywdzie. Dlatego poniżej przedstawiamy kilka drobnych wskazówek, których przestrzeganie na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wolontariuszy:

• Unikajmy miejsc rzadko uczęszczanych przez ludzi, takich jak podwórka, bramy przejściowe, a po zmroku parki lub skwery,

• Nie chodźmy sami. Najlepiej zbierać datki w towarzystwie przyjaciół, kolegów,

• Otoczmy opieką dzieci, które zbierają pieniądze do puszek i zwróćmy uwagę, czy nie dzieje się im krzywda. Najlepiej, aby dzieci kwestowały pod opieką dorosłych,

• W razie napadu nie starajmy się za wszelką cenę ratować skarbonki, pamiętajmy, że Nasze zdrowie jest najważniejsze. Zapamiętajmy natomiast jak najwięcej szczegółów z rysopisu sprawcy,

• Podczas ucieczki sprawcy, głośno wzywajmy pomocy i jak najszybciej przekażmy Policji informację o kradzieży,

• Jeżeli podejrzewamy kogoś o złe zamiary, nie obawiajmy się skorzystać z pomocy osób dorosłych lub powiadomić Policję,

• Pod żadnym pozorem nie zostawiajmy puszki z pieniędzmi bez nadzoru – niektórzy tylko na to czekają,

• Unikajmy też dużego tłoku. Możemy nawet nie zauważyć zniknięcia puszki.

 

Zapamiętaj numery telefonów alarmowych: 997 lub 112 (połączenia bezpłatne).

Hojnych datków oraz spokojnego przebiegu akcji życzy dolnośląska Policja.

KPP w Wołowie

Categories: Różności

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker