Absolutorium jest

Fot. brzegdolny.pl

X Sesja Rady Powiatu Wołowskiego, która odbyła się w środę, była sesją absolutoryjną. Radni jednogłośnie udzielili zarządowi powiatu absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok. Pozostało jednak małe “ale..” – dokonanie inwentaryzacji majątku powiatu, a to ma  się zakończyć do końca bieżącego roku.
Podczas sesji Rada Powiatu przyjęła kilka uchwał, wśród nich  Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych i określenie zadań, na które przeznaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Radna Elżbieta Bereza poprosiła radę o przesunięcie części środków na konkursy dla organizacji pozarządowych, które pracują z niepełnosprawnymi.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Tkaczyk nie sprzeciwiała się temu. I tak pięniedzy jest zbyt mało i dla wszystkich chętnych nie wystarczy. Głos przewodniczącego Rady Zbigniewa Skorupy zawarzył, a rada przesunęła środki z jednego paragrafu do drugiego.
Rada Powiatu bez dyskusji przyjęła nowe opłaty za przeprawę promową na Odrze w Brzegu Dolnym. Piesi nie będą płacić za korzystanie z promu, ale zapłacą jeśli przeprawiać się będą z rowerem… To koszt 2 zł. Za samochód do 3,5 tony zapłacimy 6 zł. Nie będzie pobierana opłata za zwierzęta i bagaż.
Przyjęto też zmiany w budżecie powiatu na bieżący rok. W uchwale zawarto również dofinansowanie przez powiat spółki Powiatowe Centrum Medyczne. Będzie to 500 tys. zł na podwyższenie kapitału zakładowego. Czy pieniędzy wystarczy i nie trzeba będzie jesienią dokapitalizowywać powtórnie spółki? Prezes spółki szuka wszędzie oszczędności. Nie tylko poprzez zwolnienia pracowników.

Źródło

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker