Wiadomoci dodane ‘Praca’

Urząd Pracy w Wołowie kupuje monitory i infokioski

Będą elektroniczne ułatwienia dla bezrobotnych. PUP w Wołowie kupuje infokioski i monitory. Pojawią się jeszcze w tym roku. Do końca grudnia w Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie kupi trzy infokioski i trzy 46 – calowe monitory. Te urządzenia będą służyć poszukującym zatrudniania. – Na monitorach pojawią się informacje np. o tym, kto może ubiegać się [...]

Jeszcze dwa miejsca do straży pożarnej

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie   W dniu 11 kwietnia 2012 r. o godzinie 900   w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie, przy. ul. Wojska Polskiego 38, odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne z kandydatami do służby. Lukas Graphic 1.      Rodzaj wykonywanej pracy ( stanowisko) stażysta w [...]

Nabór do straży

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie W dniu 02 lutego 2012 r. o godzinie 900 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie, przy. ul. Wojska Polskiego 38 odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne z kandydatami do służby.   1. Rodzaj wykonywanej pracy (stanowisko) stażysta w zmianowym rozkładzie czasu [...]

PUP stawia na aktywność i kwalifikacje

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zaprasza do udziału w projekcie „AKTYWNOŚĆ, KWALIFIKACJE – TWÓJ KAPITAŁ”. Realizacja projektu odbywa się w ramach: Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU: [...]

Program JUNIOR

Decyzją Pełnomocnika Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Starosta Wołowski otrzymał kwotę 40 576,80 zł. na realizację programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych”. Zadanie to będzie realizował Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie. W ramach otrzymanych środków finansowych zostanie zorganizowanych 10 staży trwających 6 miesięcy. Zapraszamy do współpracy zainteresowanych Pracodawców i osoby niepełnosprawne w [...]

Czas na staż

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu “Aktywność, kwalifikacje – Twój kapitał” współfinansowanego ze środków EFS. W ramach projektu 64 osoby zostaną skierowane do udziału w stażach u pracodawców. Dobór kandydatów na staże zostanie dokonany zgodnie z założeniami projektu, który przeznaczony jest dla: – 16 osób od [...]

Sa pieniądze w PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. W związku z tym, iż obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie posiada środki finansowe Funduszu Pracy na ten cel w kwocie 214.700,00zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy siedemset złotych 00/100). Nabór wniosków na refundację będzie się odbywał w dwóch [...]

Dni Europejskie we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do udziału w Dniach Europejskich (targi pracy i informacji), które odbędą się 12 kwietnia 2011 r. w godzinach od 12.00 do 18.00 na Rynku we Wrocławiu. Z zaproszenia skorzystać mogą przede wszystkim osoby zainteresowane pracą w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii (w związku z otwarciem od 1 maja 2011 r. rynków [...]

Nowe siły w Urzędzie Pracy

Od marca Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie zatrudnił sześć nowych osób, w tym lidera Klubu Pracy. Środki na finansowanie nowych miejsc pracy zostały wykorzystane dzięki rezerwie zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i finansowaniu rynku pracy. W związku z dosyć skomplikowanymi wskaźnikami i algorytmem, PUP w Wołowie mógł zatrudnić aż 6 osób, które będą m.in. [...]

Powiatowa Rada Zatrudnienia

26 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wołowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. W czasie obrad wybrano nowego przewodniczącego PRZ, którym został wicestarosta Grzegorz Łyczko oraz wiceprzewodniczącego, Tomasza Lechkiego. Głos zabrał również dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie, Robert Stępień, który przedstawił krótką informację o aktualnej sytuacji rynku pracy w powiecie wołowskim oraz podsumował ubiegły [...]

Nabór

STAROSTA WOŁOWSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Wołowie Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu: http://bip.powiatwolowski.pl , zakładka „nabór do pracy” oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2 – I piętro, obok pok.22. Aplikacje należy składać do [...]

Więcej pieniędzy dla PUP

Dodatkowe 267,7 tys. zł otrzyma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Powiat Wołowski z przeznaczeniem na Fundusz Pracy. Pieniądze, których dysponentem będzie Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, przeznaczone zostaną na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Łączna kwota środków przyznanych w 2010r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na [...]

Praca w Starostwie

STAROSTA WOŁOWSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE AUDYTOR WEWNĘTRZNY – w wymiarze ¼ etatu Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu: bip.powiatwolowski.pl , zakładka „nabór do pracy” oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Wołowie, Pl. Piastowski 2 – I piętro, obok pok.22.

Bezrobocie w powiecie wołowskim

2798 osób z powiatu wołowskiego pozostaje bez pracy. Największe bezrobocie utrzymuje się w gminie Wołów. Jednak ze statystyk wynika, że od marca liczba bezrobotnych maleje. Spadek osób pozostających bez pracy nie musi wiązać się podjęciem stosunku pracy. Wielu bezrobotnych pozbawionych jest statusu z powodu odmowy przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia lub innej formy aktywizacji, [...]

Zostań Strażakiem – Nabór do PSP

REKRUTACJA NA STANOWISKO STRAŻAK – STAŻYSTA w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie W dniu 27 lipca 2009r. o godzinie 9:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie, przy. ul. Wojska Polskiego 38 odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne z kandydatami do służby.