Sucho w lasach

W lasach na terenie powiatu wołowskiego obowiązuje trzeci (najwyższy) stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki wynosi zaledwie 7%, to bardzo mało, zważywszy, że w miarę bezpieczna wilgotność to 20%. W ubiegły weekend (28,29.04) miały miejsce dwa pożary w lasach. W sobotę niedaleko Godzięcina palił się las dębowy. W niedzielę w pobliżu miejscowości Łosiosiowice palił się las sosnowy. Spłonęło około jednego hektara poszycia leśnego. Straty wstępnie oszacowano na 100 000 PLN. Pożar przez ponad 3 godziny gasiło 6 zastępów straży pożarnej z Wołowa, Krzydliny Wielkiej i KrzydlinyMałej. Razem 26 strażaków.

Podczas leśnych spacerów należy zachować szczególną ostrożność. W razie zauważenia pożaru zadzwoń pod 998, nie zwlekaj, czas ma kluczowe znaczenie.

                                                                   – 9 9 8 –

Categories: SOS

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker