„Warto być dobrym”

Akcja “Warto Być Dobrym” to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat.

Kampania ta realizowana jest w szkole, bo to miejsce największej aktywności młodzieży, oraz przestrzeń gdzie dokonuje się wymiana poglądów o świecie rzeczywistym. To nie tylko miejsce zdobywania wiedzy lecz środowisko gdzie kształtują się postawy młodych ludzi.

Głównym elementem akcji jest konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną – rowerem górskim.

Akcja wymyślona i organizowana przez Stowarzyszenie “Przyjazna Szkoła”, została zainicjowana 10 lat temu w śląskich szkołach. W roku szkolnym 2011/2012, wprowadzona zostaje nowa, rozbudowana formuła i zwiększony zasięg do 1500 placówek, będących członkami Stowarzyszenia. Daje to grupę 500 000 dzieci i ok.                1 000 000 rodziców.

Zespół Szkół Społecznych brał  udział w akcji, ponieważ uważamy, że pomagać innym i uczyć dzieci i młodzież jak pomagać bezinteresownie to sprawa najcenniejsza.

Lista osób wytypowanych do nagrody za udział w akcji                  „Warto być dobrym

Laureatem spośród wszystkich finalistów konkursu została uczennica klasy I gimnazjum

Oliwia Lipińska

Otrzymała nagrodę główną rower marki Kross ufundowany przez Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy  Szkołom „Przyjazna Szkoła” z siedzibą w  Mysłowicach.

Wszyscy uczestnicy, którzy wywiązali się z zadań zostali członkami OKI  Klubu

Osiem osób za swoją działalność zostało nagrodzonych dodatkowo nagrodami rzeczowymi przez szkołę były to:

1.Stawiska Justyna kl. III gimnazjum                     pen

2.Erenfeld Dominika kl. II gimnazjum                   pen

3.Kowalczyk Tomasz kl. I gimnazjum                   długopis

4.Połeć Marcelina kl. IV szkoła podstawowa        MP3

5.Gajda Katarzyna kl IV szkoła podstawowa         długopis

6.Czupryna Emilia kl. V szkoła podstawowa         długopis

7.Czarny Kalina kl.V szkoła podstawowa               długopis

8.Jakubowska Hanna kl.VI szkoła podstawowa      długopis

Categories: Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker