„Nauczyciele jako społeczność ucząca się”

W ramach projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego”

Dnia 4 lutego 2014 r. w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie odbyła się trzecia konferencja zorganizowana w ramach projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego”. Celem konferencji było przedstawienie koncepcji: „Nauczyciele jako społeczność ucząca się” oraz podsumowanie zadań, które zostały zrealizowane w projekcie w 2013 roku.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Urzędu Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Wołowskiego, Gmin: Wołów, Brzeg Dolny i Wińsko oraz dyrektorzy, wicedyrektorzy, liderzy WDN i nauczyciele placówek objętych wsparciem w ramach projektu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Pan Marek Gajos – Starosta Wołowski. Konferencję prowadziła Pani Danuta Haller – koordynator sieci współpracy i samokształcenia humanistów.

W części merytorycznej konferencji, Pani Krystyna Adaśko – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, pełniąca funkcję koordynatora merytorycznego w projekcie, oraz Pan Mariusz Mielcarek – kierownik projektu, podsumowali zadania zrealizowane w projekcie w 2013 roku. Przedstawione zagadnienia przybliżyły uczestnikom konferencji informacje dotyczące:

– realizowanego projektu,
– spotkań uczestników sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli z ekspertami,
– pracy uczestników sieci na platformie www.doskonaleniewsieci.pl,
– wdrażanych w placówkach Rocznych Planach Wspomagania RPW,
– dotychczasowej oceny projektu przez jego uczestników,
– efektów realizacji projektu osiągniętych w 2013 roku.

W dalszej części uroczystości wykład pn. „Nauczyciele jako społeczność ucząca się” poprowadziła Pani Iwona Haba – psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizatorka zajęć dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi.

Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie przez Pana Marka Gajosa – Starostę Wołowskiego, na ręce dyrektorów, poświadczeń uczestnictwa nauczycieli w sieciach współpracy i samokształcenia w 2013 roku

powiatwolowski.pl

Categories: Na tapecie, Powiat

About Author

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Comments Protected by WP-SpamShield Spam Blocker